top of page

dla sponsorów

Wszystko co robimy może być ciekawe i pożyteczne.

Projekty związane ze społeczną odpowiedzialnością firmy, sponsorowaniem wartościowych wydarzeń kulturalnych oraz zajęcia integracyjne i motywacyjne dla pracowników można połączyć w całość.

W poszczególnych etapach Projektu uczestniczą wolontariusze. To oni pracują z małymi twórcami podczas zajęć w szpitalu. Oni także uczestniczą

w plastycznym przenoszeniu prac dzieci na prawdziwe, wielkie płótno. Wolontariusze nie muszą posiadać wykształcenia plastycznego,

ale wielkie serce i gotowość do wspólnej pracy. Często są to Sponsorzy Projektu oraz ich najbardziej zaangażowani w promocję firmy pracownicy.

Nasze projekty cieszą się zainteresowaniem władz (są nagradzane!) oraz mediów (piszą o nich!). Twój udział w Projekcie oraz okazana przez Ciebie pomoc chorym dzieciom, zostanie zauważona i doceniona.

 

Namaluj z nami kolorową przyszłość swojej firmy!

bottom of page