top of page

o projekcie

Obraz w pigułce to cykliczny projekt artystyczny

łączący współpracę trzech partnerów:

  • SZPITALA

  • AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

  • SPONSORA PROJEKTU

 

Niezwykle ważną rolę pełnią w projekcie wolontariusze,

którzy na wszystkich jego etapach pracują pod kierownictwem

dr. Marcina Kowalika.

Projekt składa się z trzech powiązanych ze sobą faz:

 

FAZA I – Zajęcia plastyczne w szpitalu

Dzieci przebywające w szpitalu tworzą z plasteliny przestrzenne „makiety” na zadany temat. Do tej pory były to: „Ogród”, „Kosmos” oraz „Za moim oknem”. Dzieci na zajęciach uczą się jak stworzyć własną wypowiedź plastyczną na bazie prostego tematu. Pobyt w szpitalu okazuje się nie taki straszny, kiedy można go spędzić na zabawie.

FAZA II – Malowanie obrazu

Wolontariusze, pod okiem dr. Marcina Kowalika, wspólnie malują wielkoformatowy obraz na bazie modułów wykonanych przez dzieci. Pierwszym krokiem jest rozplanowanie modułów na płaszczyźnie obrazu. Od strony formalnej mamy do czynienia z „dziełem w dziele” – świat przedstawiony przez dzieci za pomocą plasteliny jest ponownie interpretowany podczas malowania.

FAZA III – Odsłonięcie obrazu

Po skończonej pracy odbywa się uroczysty wernisaż. Następuje oficjalne odsłonięcie i przekazanie szpitalowi oraz dzieciom obrazu – dzieło sztuki, którego historia wypływa

z tego miejsca i opowiada o nim.
 

Wyjątkowość projektu polega przede wszystkim na tym, że wszyscy jego uczestnicy mają możliwość doświadczyć cudownych właściwości SZTUKI.

Dla DZIECI, które są w tym projekcie najważniejsze – jest on źródłem radości. Ból, szpitalna groza, rozstanie z mamą – to wszystko znika w trakcie zajęć plastycznych.

Dzięki przyjętej formule realizacji „dzieła w dziele”, każdy uczestnik może odnaleźć siebie i swój wkład w skończonym obrazie. Proces wspólnego tworzenia jest w projekcie magicznym czasem. Intymność i bezpośredniość kontaktu pomiędzy małymi pacjentami oraz dorosłymi artystami stwarzają silną emocjonalną więź, w której współczucie zostaje zastąpione empatią, opiekuńczość i tkliwość – partnerstwem, chęć pomocy innym – twórczą współpracą.

 

WOLONTARIUSZE otrzymują od dzieci wyjątkowy dar – optymistyczne podejście do małych pacjentów. Dzięki niemu mogą już skutecznie pomagać innym, polepszać ich samopoczucie, przynosić ulgę w cierpieniu.

Poprzez promocję wydarzenia docieramy do wielu ludzi. Pokazujemy im jak poprzez wspólne działanie i niewielkie nakłady finansowe, możemy pozytywnie wpływać na jakość życia chorych dzieci, a także naszego.

bottom of page