top of page

dla szpitali

Projekt ma charakter artystyczno-edukacyjny, a jego efektem jest stworzenie wielkoformatowego obrazu przy udziale małych pacjentów szpitala oraz wolontariuszy pod czujnym okiem artysty dr. Marcina Kowalika.

SZPITAL NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW!

Wszelkie koszty związane z projektem pokrywa organizator.

Na terenie szpitala odbywają się warsztaty z dziećmi oraz wernisaż – odsłonięcie obrazu i przekazanie go dzieciom.

Obraz stanie się własnością Szpitala, może ozdabiać jego ściany, może też zostać zlicytowany podczas aukcji charytatywnej w celu uzyskania funduszy

na pomoc dzieciom i Szpitalowi.

Współpraca może mieć charakter cykliczny, może ona również dotyczyć innych projektów, mających na celu ubarwianie życia szpitalnego małych pacjentów Szpitala.

bottom of page