top of page

2001 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2002 – Stypendium Prezydenta Miasta Zamościa

2007 – Crosskick Academie, Berlin - AdKV

2007/2008 Stypendium Doktoranckie ASP Kraków

2008 – Stypendium pobytowe, Ateliers Höherweg 271, Düsseldorf

2009 – Stypendium Grazzella

2011 – Stypendium Twórcze  Prezydenta Miasta Krakowa

Stypendia 

Wykłady

2013 - National Colege of ART and Design Dublin,

         - European Union House - Dublin

         - Uniwersytet w Ostrawie

         - Zajezdnia - Galeria Uniwersytetu

           Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin

bottom of page