top of page

 

Malarstwo Marcina Kowalika to przede wszystkim intelektualna gra miedzy widzem a obrazem.Od wielu lat konsekwentnie buduje struktury swojej malarskiej wyobraźni.

 

Warstwa tematycznych zainteresowań Kowalika zamyka się w kilku cyklach, które nieprzerwanie realizuje: Przestrzeń podróży, Pejzaż 

w pudełku, Nieznane królestwo, Back to Basics, Faza lustra.

Od strony formalnej jego obrazy można określić mianem przestrzennych, często iluzyjnych struktur geometrycznych,

w których osadzony jest bardzo wyrafinowany kolor.

 

Obraz to źródło poszukiwań. Podczas malowania, Kowalik nieustannie bada oddziaływanie elementów obrazu. Stawiając się

w pozycji widza prowadzi nieustającą, malarską dyskusję z tym,

co powstaje na płótnie .  

 

 

bottom of page